לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים

רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (קישור להוראה) שעניינה בניתוב שלב א' ושינוים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2018.

כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידות וחברות לשנת-המס בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה.
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור וכן סכומים מעודכנים לשנת-המס 2018.

תשומת לבכם, בין היתר, לסעיפים הבאים: 3.1 (מטבעות דיגיטליים), 3.2 (מחזיק זכאי ביחידות השתתפות בשותפויות נפט), 3.3 ו-4.1 (חבר קיבוץ ומיסוי קיבוצים), 3.4 ו-4.2 (סעיף 62א – בעל מניות מהותי בחברת מעטים), 3.10 (מיסוי הכנסה לפני סעיף 30ט1) לפקודה – הוראות מעבר), 3.11 ו-4.3 (בעל מניות בחברת בית), 4.5 (דיווח שנתי לחבר בני אדם שבידיו רווח הון פטור לפי סעיף 97ב2) – טופס 1212) ו-4.7 (תקופת שומה מיוחדת).