לוגו אלכס שפירא ושות׳

פסק-הדין בעניין עו"ד יורם וינוגרד – מחלוקות בעניין מס שבח

במבזק מיום 17.4.2017 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין עו"ד יורם וינוגרד.

עניינו של פסק-הדין בחמש מחלוקות שהתעוררו בין העורר לבין המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, וזאת לאחַר שמחלוקות נוספות שהתעוררו בין הצדדים יושבו בהסכמה או נזנחו על-ידי העורר: האחת: האם נפל, כטענת העורר, פגם בהליך ההשגה שכּן הדיון הופסק (אליבא דהעורר) באיבו ומבלי שמוצו כל אפשרויות הבירור; השנייה: האם יש לצרף לשווי המכירה של המקרקעין שנמכרו על-ידי העורר החזר הוצאות שיפוץ ששולמו לו על-ידי הקונים; השלישית: קיזוז הפסדים שנצברו לעורר בשומות מס הכנסה; הרביעית: ביצוע פריסה למרות שהשבח בעסקה חויב מלכתחילה במס בשיעור מירבי של 15% (הנכס נרכש לפני שנת-המס 1960); והחמישית: ניכוי הוצאות השבחה והיטל השבחה.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול (בהסכמת חבר הוועדה עו"ד ושמאי מקרקען ד' מרגליות ובהסכמה, לגבי רוב הסוגיות, של חבר הוועדה עו"ד ד' שמואלביץ), דחתה את הערר ברובו (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון, אך לאחַר שנשמעו טיעוני המערער ובהמלצת שופטי המותב, חזר בו המערער מן הערעור והוא נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).