לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ בגין שירותים לחברות זרות; ביטול רישום כעוסק

החלטת מיסוי בנושא מע"מ בגין שירותים לחברות זרות

פורסמה החלטת מיסוי (החלטה שלא בהסכם) מס' 4429/19 (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה תושבת ישראל ("החברה") המספקת, בין היתר, שירותי שיווק ותיווך, באמצעות הפעלת אתר אינטרנט בעברית ("השירותים") לחברות זרות ("החברות המפעילות") המספקות שירותי שיווק אינטרנטיים לחברות קמעונאיות זרות ("הספקים") בקשר למוצריהן של החברות המפעילות, וזאת בתמורה לקבלת עמלה.

במסגרת ההחלטה, נדחתה בקשת החברה לראות בשירותים ככאלה הנכללים בהוראות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, דהיינו שירות לתושב-חוץ החייב במע"מ בשיעור אפס. זאת, מהטעם שהשירותים ניתנים לא רק לחברות המפעילות אלא גם ללקוחות ישראליים, בניגוד לתנאים המנויים בהוראות אותו סעיף 30(א)(5) לחוק.
עם זאת, נקבע, כי בהתקיים התנאים המצטברים שפורטו בהחלטה, יהיו השירותים חייבים במע"מ בשיעור אפס.


ביטול רישום כעוסק

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין דורון רובין השקעות וייעוץ בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשה דחופה שהגישה החברה לעיכוב ביצוע החלטת המשיב (מנהל מע"מ תל-אביב 3) לסגור את תיק ה"עוסק" שלה בהסתמך על הוראת סעיף 64(ג) לחוק מע"מ (זאת, עקב חששו של המשיב כי אין לחברה פעילות עסקית אמיתית וכי היא נועדה לשַמש פלטפורמה להפצה וניכוי של חשבוניות פיקטיביות). זאת, במקביל לערעור שהגישה לבית-המשפט על החלטת המשיב לבטל את רישומה כ"עוסק" מתוקף סמכותו הקבועה בסעיף 61(א) לחוק.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הבקשה (קישור להחלטה), הגם שנקבע, כי לחברה תינתן הזדמנות נוספת להליך שימוע בפני המשיב.