לוגו אלכס שפירא ושות׳

מבזק מיוחד: בית-המשפט מכריע לראשונה כיצד יש לסווג את מטבע הביטקוין לצורכי מס

במהדורה החדשה של ספרנו מיסוי שוק ההון* התווסף לספר פרק חדש (פרק 12) הכולל, לראשונה בספרות המשפטית, דיון במיסוי השקעות במטבעות דיגיטליים.

* מהדורה שלישית, אפריל 2019. לפרטים לגבי הספר ורכישתו, לחצו כאן.

במסגרת זו, הבענו עמדתנו, בין היתר, כי המצב החוקי הקיים אינו מאפשר לראות במטבעות הדיגיטליים כמטבע לכל דבר ועניין ועל-כן מדובר ב"נכס" כמשמעותו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ולא ב"מטבע" כאמור בסעיף 9(13) לפקודה. 

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול ניתן פסק-הדין (קישור לפסק-הדין) של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בערעור שהוגש בחודש מאי 2016 על-ידי נועם קופל ובו נקבע על-ידי השופט ד"ר ש' בורנשטין, כי הרווח (בסך של כ-8.3 מיליון ש"ח) שהפיק המערער בשנת 2013 ממכירת ביטקוין אינו פטוּר ממס לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה, שכּן אכן מדובר ברווח הון ממכירת "נכס".
השופט בורנשטין דחה גם טענותיו החלופיות של המערער לפיהן יש להתייחס לביטקוין כאל "נייר ערך" הצמוד למחיר הביטקוין (אשר הרווחים ממכירתו פטוּרים ממס) וכי גם אם הביטקוין יוגדר כ"נכס" יש לסוַוג את הרווחים ממכירתו כ"הפרשי שער" הפטוּרים ממס.

נציין, כי המערער טען, כי מדובר במיסוי רטרואקטיבי פסול שאף פוגע בזכות ההסתמכות, וזאת מהטעם שעמדת המשיב הועלתה לראשונה רק בטיוטת החוזר מיום 11.1.2017. למצער, הוסיף המערער וטען, כי לאור העובדה שמדובר בסוגיה תקדימית וההכנסה דוּוחה, יש לבטל את קנס הגירעון שהוטל עליו.
טענה זו נדחתה.

ערעורו של קופל נדחה אפוא, והוא חויב בהוצאות בסך 30,000 ש"ח.