לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיבית; העברת נטל ההוכחה והראיה בערעור מע"מ

העברת נטל ההוכחה והראיה בערעור מע"מ

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין ארז אריאל פנחס.

המערער הגיש לבית-המשפט ערעור על החלטת המשיב, מנהל מע"מ עכו, בגדרהּ קבע המשיב, כי יש לרשום את המערער כ"עוסק" בהתאם לסמכותו לפי סעיף 54 לחוק מע"מ. זאת, מהטעם שפעילותו של המערער בתחום הנדל"ן מגיעה אליבא דהמשיב ל"עסק" ולפיכך קמה חובת רישום כ"עוסק".

עניינה של ההחלטה בבקשה שהגיש המערער להעביר את נטל ההוכחה ונטל הבאת הראיות לראשונה אל המשיב.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).
השופטת וינשטיין קבעה, כי בהלכת זאב שרון (ע"א 3886/12) נקבע, כי נטל הבאת הראיות הראשוני יוטל על מנהל מע"מ בערעורים על החלטות להטיל כפל-מס וקנס פסילה בְּשל העובדה כי סמכויות אלו מאפשרות למנהל לדרוש מעוסק מסוים יותר מאשר רק את המס הנובע מהערך המוסף שנוצר במסגרת העסק אותו הוא מנהל ועל-כן טמונה בהן פגיעה משמעותית בזכויותיו של העוסק. לעומת זאת, במקרה דנא, שבו רישומו של העוסק מטרתו להביא לגביית המס גופו (להבדיל מתשלום סכום נוסף שיש בו מימד מעין עונשי), יש לתת משקל משמעותי יותר לאינטרס המדינה.
עוד קבעה השופטת, כי כל העוּבדות הנוגעות לשאלת חובתו של המערער ברישום כ"עוסק" נמצאות בראש ובראשונה בידי המערער עצמו, כך שבָּרי שבמקרה דנן למערער ישנו יתרון ראייתי משמעותי.

השופטת וינשטיין הוסיפה וקבעה, כי טענותיו העובדתיות של המערער מַצריכות שמיעת ראיות והכרעה עובדתית טרם ההכרעה בטיעונים המשפטיים, וממילא ברור כי אין מקום להכריע במסגרת בקשה להעברת נטל הבאת הראיות, בשאלות עובדתיות אלו.
לאור כל האמור, נקבע, כי המערער יפתח בהבאת הראיות והמשיב יביא ראיותיו לאחר מכן.


חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, בעניין פינוי (ר.ע.מ.) בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור על שומת תשומות ושומת עסקאות שהוציא המשיב, מנהל מע"מ, למערערת, מהטעם שזו ניכתה, לשיטתו, מס תשומות שלא כדין בהסתמך על מסמכים כוזבים וכן דרשה מס תשומות ביֶתֶר. עוד קבע המשיב, כי המערערת לא דיוְוחה על מלוא עסקאותיה וממילא לא שילמה את מלוא המס הנובע מהן.
המערערת, לעומת זאת, טענה כי נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת להבטיח את תקינוּת החשבוניות וכל מס התשומות נוכה על-סמך חשבוניות שהיו ברשותה.

הערעור נדחה (קישור לפסק-הדין).