לוגו אלכס שפירא ושות׳

אישור מס מטעם דלק נאמנויות קידוחים

פורסמה תעודה זמנית מטעם דלק נאמנויות קידוחים בע"מ לצורך חישוב הרווח (הניכוי) ל"מחזיק זכאי" בְּשל החזקת יחידה לשנת-המס 2017 על-פי תקנות מס הכנסה (כללים חישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 (קישור לתעודה).