לוגו אלכס שפירא ושות׳

אישורי מס שבח לטאבו

פורסמה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ד"ר משה וינברג.

עניינה של ההחלטה בבקשת העורר לחיֵיב את המשיב, מנהל מיסוי מקרקעין, להנפיק לו אישורים מכוח סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין לגבי שלוש דירות שמכר, "כנגד הפרדת ערבויות בנקאיות ע"ח מקדמות מס השבח", ואשר בגינן לא שולמו למשיב מקדמות בהתאם לסעיף 15 לחוק הגם שהתמורה הועברה במלואה לידי העורר-המוכר.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ה' קירש (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח מיכה לזר ורו"ח י' בליצקי)דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).