לוגו אלכס שפירא ושות׳

מע"מ במכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים

במבזק מס' 1716 מיום 27.5.2018 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חיים יפה – "סלסלות יום טוב".
עניינו של פסק-הדין בשאלה האם מכירת פירוק וירקות במארזים מעוצבים חייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ ותקנה 8 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 (כטענת המערערת) או בשיעור מלא (כטענת המשיב, מנהל מע"מ רמלה).

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט בורנשטין קבע, כי מכירת מארזים המורכבים מפירות או מירקות, חֵלקם חתוכים ו/או מקולפים וחֵלקם שלמים, כאשר הפירות/ירקות מסודרים בצורה דקורטיבית, וזאת בשונה מאופן מכירתם של הפירות/ירקות בשיגרה, אינה חוסה תחת הפטוֹר הקבוע בסעיף 30(א)(5)(13) לחוק מע"מ.
לדבריו, מדובר בפעולות המהוות "עיבוד" באשר הן משנות באופן מהותי את המוצר הבסיסי והופכות אותו למוצר אחר, כך שבסופו של יום "השלם גדול מסכום חלקיו" הן מבּחינת מחירו והן מבּחינת אופיו.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמו שני פסקי-דין נוספים בנושא זהבמסגרתם נדחו הערעורים.
האחד, פסק-הדין של השופט ד"ר בורנשטין בעניין גראנד פרי שיווק פירות ד.ד. בע"מ (קישור לפסק-הדין).
השני, פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופט ג' גדעון, בעניין קסם הפרי ישראל 2008 בע"מ (קישור לפסק-הדין).