לוגו אלכס שפירא ושות׳

מסירת מידע סודי למנהל מיוחד

פורסמה ההחלטה בעניין עו"ד מיכל ליבן-קובי.

עניינה של ההחלטה בבקשת עו"ד מיכל ליבן-קובי, המנהלת המיוחדת של חברת בית פרישמן 38 ו-40 בע"מ (בפירוק) ("החברה"), להורוֹת למשרדי מיסוי מקרקעין תל-אביב להמציא לידיה מסמכים בקשר עם זכויותיה של חברה נוספת במקרקעין שבבעלות החברה.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי הנשיא א' אורנשטיין, דחה את הבקשה בהתבסס על הוראות סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין (קישור להחלטה).

נזכיר, כי במבזק מיום 2.12.2018 התייחסנו להחלטתו של בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופט א' דורות) בסוגיה דומה, וזאת בעניין עו"ד סגל (קישור למבזק).