לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי בנושא החלטות מיסוי

כידוע, בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי".
ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בְּשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו.
הטיפול בהחלטות המיסוי מרוכז במלואו על-ידי החטיבה המקצועית ברשות המסים, המשמשת, בין היתר, כ"מוסד למתן החלטות מיסוי".

בעניין זה, נבקש לעדכנכם כי הבוקר פורסם חוזר מס הכנסה מס' 16/2018 (קישור לחוזר) המבהיר את הקריטריונים, הכללים והנהלים הקשורים להליך של מתן החלטת מיסוי ואת מעמדה ביחס לגורמים הרלבנטיים.
החוזר מחליף, על-פי המצוין בו, כל מסמך שפורסם בעבר בנושא החלטות מיסוי, לרבות חוזרים מקצועיים, הנחיות וכו'.