לוגו אלכס שפירא ושות׳

ערובה להבטחת הוצאות; חשבוניות פיקטיביות

פסק-הדין בעניין יניב אקרש

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין יניב קנרש (אסיר).

המערער (האסיר יניב קנרש) והמערערת (יניב חב' לאנרגיה לישראל בע"מ, חברה פרטית בבעלותו של המערער) הורשעו בחודש אוקטובר 2016 על-פי הודאתו של המערער, בשמו ובשם המערערת, בעבירות לפי חוק מע"מ ולפי חוק איסור הלבנת הון, במסגרת הליך פלילי. זאת, בקשר להנפקת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז מס תשומות על-פיהן.
עניינם של הערעורים מושא פסק-הדין בהחלטת המשיב להטיל על המערער כפל-מס בסכום של כ-370 מיליון ש"ח (!!) לפי סעיף 50(א) לחוק מע"מ (כמוציא החשבוניות הפיקטיביות); להטיל על המערערת כפל-מס בסכום של כ-108 מיליון ש"ח לפי סעיף 50(א1) לחוק (כמקזזת מס התשומות שבחשבוניות הפיקטיביות); ולפסוֹל את ספריה של המערערת בהתאם לסמכותו של המשיב מכוח סעיף 77ב לחוק.
בדיון המקדמי שהתקיים בערעורים, הסכימו המערערים לכך שהקביעוֹת העובדתיות שנקבעו בפסק-הדין שניתן הליך הפלילי יחייבו גם בהליך האזרחי, מכוח סעיף 42 לפקודת הראיות.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

ההחלטה בעניין חב' ג'י אם בניה בע"מ

פורסמה החלטתו של בית-המשפט העליון בבקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי מרכז (השופט א' גורמן) לפיה על המבקשות להפקיד ערובה בסך של 20,000 ש"ח כל אחת לצורך הבטחת הוצאות המשיב (מנהל מע"מ לוד) בהליך הערעור שהמבקשות הגישו על החלטתו להטיל עליהן כפל מס תשומות מכוח סעיף 50(א1) לחוק מע"מ, לפסול את ספריהן מכוח סעיף 77ב(ב) לחוק ולהטיל עליהן קנס מכוח סעיף 95 לחוק.
בית-המשפט המחוזי קבע, כי המבקשות לא הצליחו לסתור את טענות המשיב באשר למצבן הכלכלי הקשה ולכן לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הימנעות מחיוב בהפקדת ערובה להוצאות לפי סעיף 353א לחוק החברות.

בית-המשפט העליון, מפי השופט ע' גרוסקופף, דחה את הבקשה (קישור להחלטה), תוך שהוא מַפנה, בין היתר, להחלטתו של השופט נ' סולברג בעניין ג'ורדאל בע"מ (רע"א 5013/15).