לוגו אלכס שפירא ושות׳

24 שנים ו-11 חודשים = עסקה מלאכותית?; מס רכישה ברכישת "בית מקצועי"; בדיקת יתרת זכות במס שבח/רכישה בגין עסקות עבר; חיוב בקנס בגין אי-הצהרה במועד על עסק

פסק-הדין בעניין קיבוץ מעלה גלבוע

פורסם פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בנצרת בעניין קיבוץ מעלה גלבוע, קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בעסקת חכירה מול רשות מקרקעי ישראל לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים, כאשר לטענת המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין טבריה) תקופת החכירה עמדה במקור על 25 שנים וקוצרה לשם התחמקות ממס ועל-כן מדובר בעסקה מלאכותית.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת ע' הוד (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד ד"ר נ' מולכו ועו"ד א' הללי), קיבלה את הערר (קישור לפסק-הדין).

פסק-הדין בעניין עזבון המנוחה הלגה רולידר ז"ל

פורסם פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין עזבון המנוחה הלגה רולידר ז"ל.

עניינו של פסק-הדין בשאלה, האם הנכס שנרכש על-ידי המנוחה על-פי הסכם החכירה בינה לבין רשות מקרקעי ישראל (מגרש שעליו בנוי בית מגורים המוגדר כ"בית מקצועי") הינו "דירת מגורים" או שמא מדובר בקרקע. זאת, לעניין קביעת שיעור מס הרכישה.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד ד"ר נ' מולכו ועו"ד א' סימון), דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).

חיוב בקנס בגין אי-הצהרה במועד על עסקה במקרקעין

במבזק מיום 25.6.2018 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופט ע' שחם) בעניין עו"ד יוסי אשד (קישור לפסק-הדין).
באותו פסק-דין נדוֹנה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים בטענה לחיובי יתר של קנסות בגין אי-הצהרה במועד הנגבים שלא כדין מנישומים שלא הגישו במועד הצהרה על עסקה במקרקעין למנהל מיסוי מקרקעין.
אחת מהסוגיות שהועלו בבקשה היא הטלת קנסות כפולים בגין אי-הצהרה במועד בנסיבות בהן בגין עסקה אחת (כגון: משק חקלאי, דירה עם זכויות בנייה וכו') מוציא המנהל לנישום מספר שומות נפרדות.
במסגרת הדיון, הודיעה רשות המסים לבית-המשפט, כי עוד טרם הגשת התביעה, הונחו עובדיה לא להטיל קנס אי-הצהרה במועד בגין השומה הנלווית ויש להותיר אך ורק קנס בגין אי-הצהרה במועד לגבי השומה הראשית. בעקבות זאת, בהסכמת הצדדים, הורה בית המשפט לפרסם את דבר החדילה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הודעה בעניין זה (קישור להודעה) בגדרהּ צוין, בין היתר, כי אין בהודעת החדילה כדי למנוע מנישום אשר חויב בגין עסקות הָחל מיום 31.3.2011 בקנס אי-הצהרה במועד ביותר משומה אחת כאמור לעיל להגיש פניה פרטנית; וכי הרשות שומרת על זכותה לבחון כל פניה לגופה ושומרת על מלוא טענותיה, בהתאם להוראות כל דין.

בדיקת יתרת זכות במס שבח/רכישה בגין עסקות עבר

רשות המסים השיקה לאחרונה, ועל כך יש לברך, יישום המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם בגין תשלום עודף של מס שבח/רכישה ששילמו.

לצורך קבלת ההחזר על המיַיצג להיכנס ליישום (קישור ליישום), להקליד את מספר תעודת הזהות של מבצע העִסקה ואם קיימת יתרת זכות מתקבלת הודעה ויש לפעול על פיה:
- אם יתרת הזכות היא עד 500 ש"ח, יש להקליד את פרטי חשבון הבנק של מבצע העִסקה. לאחַר קליטת פרטי חשבון הבנק, מבוצע הליך מחשובי, ובחלוֹף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.
- אם, לעומת זאת, יתרת הזכות גבוהה מ-500 ₪, יש להדפיס ולמלא ידנית את הטופס ולהגישו לבנק בו מתנהל החשבון. הבנק יעביר את הטופס לרשות המסים ובחלוֹף ימים ספורים, יתרת הזכות תופקד לחשבון הבנק.