לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018; שינוי מדידת מכסת הדו"חות על-פי הסדר הארכות המרוכזות

דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט מנהל רשות המסים,  מר ערן יעקב, לדחות את מועדי הדיווח  התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החָלים בחודש ספטמבר 2018 כדלהלן:

  • המועד האחרון לדיווח ותשלום המס על-פי הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים אשר חל ביום שבת 15.9.2018 יידחה ליום ב' 17.9.2018.  
  • למדַווחים והמשלמים באמצעים מקוּונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הינו עד לתאריך 19.9.2018 (לגבי עוסקים/נישומים אשר ידַווחו ויישלמו את המס לאחַר יום 19.9.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוּע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות הָחל מיום 17.9.2018).
  • לגבי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח תקופתי מפורט שיש להגישו על-פי חוק מע"מ עד ליום 23.9.2018, יידחה הדיווח והתשלום עד ליום 4.10.2018.

שינוי מדידת מכסת הדו"חות על-פי הסדר הארכות המרוכזות

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים (קישור להודעה), לפיה לבקשת לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל רשות המסים, כי המכסה שנקבעה בהסדר האורכות להגשת דו"חות חברות לשנת-המס 2017 בשיעור 25% ליום 30.8.2018, תוקטן לשיעור של 20%.
בהתאם, מיַיצג שישדר ויגיש לפחות 20% מדו"חות החברות, המלכ"רים והנאמנויות הרשומות על-שמו כמיַיצג ראשי עד ליום ה' 30.8.2018 יקבל אורכה לשידור והגשת יתרת דו"חות החברות,המלכ"רים והנאמנויות עד ליום ה' 31.1.2019. זאת, כמפורט בהוראת ביצוע 8/2018 בנושא "ניהול מתן אורכות להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה" (קישור להוראה).