לוגו אלכס שפירא ושות׳

הגדרת "כיבוד קל" בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות

פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, בנושא הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסומות), התשל"ב-1972 (קישור להודעה).
בגדרה של ההודעה צוין, כי לעניין תקנה 2(1) לתקנות המתירה בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו ל"כיבוד קל" במקום העיסוק של הנישום, יכלול המונח האמור (וליתר דיוק, הסיפא להגדרת מונח זה הנוקט במילים "וכיוצא באלה") גם פירות וירקות העונה.