לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא חשבונית מרכזת, פסק-דין בנושא חשבוניות פיקטיביות

החלטת מיסוי חדשה 
פורסמה החלטת מיסוי מס' 6369/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה המשולמת לספקים תושבי-חוץ בגין רכישת שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים שונים (כגון: רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי מטה ועוד).
 
פסק-הדין בעניין צמח תעיזי
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין צמח תעיזי ונרדע יפה – צ.י שיווק (שותפות).
המערערת הינה שותפוּת רשומה הרשומה כ"עוסק" משנת 2003 והעוסקת בתחום שיווק מוצרי חלב לעסקים ולמסעדות.
לטענת המשיב (מנהל מע"מ ת"א 1), המערערת ניכתה מס תשומות על-בסיס חשבוניות מס מזויפות של חברת ביטוליט בע"מ, שהיא חברה לעבודות הנדסה אזרחיות שאין לה קשר למוצרי החלב שסופקו למערערת אשר בגינן קוזזו החשבוניות נשוא הערעור.
עוד טוען המשיב, כי המערערת לא הצליחה להניח את דעתו כי לא ידעה שהחשבוניות הוצאו שלא כדין ואף לא הצליחה לשכנעו כי נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת לוודא כי החשבוניות היו תקינות.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור תוך פסיקת הוצאות בסך 75,000 ש"ח לחובת המערערת (קישור לפסק-הדין).