לוגו אלכס שפירא ושות׳

זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים

במבזק מיום 29.5.2014 דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין דה נשון טרפיק בע"מ.
התובעת הינה חברה הפועלת בתחום השיווק והפרסום באינטרנט, והמעניקה שירותי און ליין לשווקים בינלאומיים. התובעת מעסיקה כ-250 עובדים המחולקים לפי מחלקות.
מדי שנה מארגנת התובעת אירוע גיבוש לעובדיה, ללא בני משפחתם, הכולל לינה וארוחת ערב באחד מבתי המלון בארץ, וכן פעילויות חברתיות שונות. בנוסף, מדי שנה מארגנת התובעת "אירוע חברה" המיועד לעובדי התובעת בלבד. אירוע החברה כולל ארוחת ערב ותקליטן, וכן נאומים קצרים של מנהלים בכירים בתובעת.
התובעת לא זקפה שווי לעובדיה במשכורתם, בגין פעילויות הגיבוש, ובהתאם לא שילמה דמי ביטוח לאומי בגינן.
בעקבות ביקורת ניכויים שערך המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") אצל התובעת, החליט המל"ל לחַייב את התובעת בדמי ביטוח בגין פעילויות הגיבוש, וזאת בטענה כי פעילויות אלו מהוות טובת הנאה לעובדים, ומשכך נכללות בגֶדר הכנסת עבודה על-פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה וחייבות בדמי ביטוח לאומי בהתאם לסעיף 344(א) לחוק הביטוח הלאומי.
 
בית-הדין האזורי, מפי ס' הנשיא השופט ש' טננבוים, קיבל את התביעה (קישור לפסק-הדין).
השופט טננבוים סקר את הפְּסיקה הרלבנטית, ובכלל זאת את פסק-הדין שניתן בשעתו על-ידי בית-הדין בעניין פרויליך,* וקבע כי בנסיבות המקרה התובעת כמעבידה היא הנהנית העיקרית מאירועי הגיבוש. זאת, מהטעם שצומחת לה תועלת כלכלית מגיבוש העובדים ובוודאי כזו העולה באופן ניכר על הנאת העובדים מאותם אירועים.
* באותו מקרה נקבע, כי חופשות שנתיות בחו"ל שארגן ומימן המעביד לעובדיו, חרגו מגדרי "נוחות המעביד" הגם שבוודאי הפיק מהם גם המעביד יתרון כלשהו, שכּן הם אינם עומדים במבחן החיוניות לצורך ביצוע התפקיד ומנגד, לעובדים ניתנה "טובת הנאה" שהיה בה ממש. להורדת פסק-הדין לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון (משנה למנהל רשות המסים) לחשכ"ל בנושא דינו של אירוע גיבוש שעורך ומממן המעסיק לעניין זקיפת שווי הטבה לעובד (קישור להנחיה ולמכתב שצוּרף לה).

על-פי ההנחייה, במקרים בהם מתקיימים כל התנאים הבאים, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על טובת העובד ולא תקום חובת זקיפת שווי לעובדים:

  • צרכי העבודה מַצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת עבודת צוות וכו';
  • ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלבנטים מוזמנים לאירוע;
  • ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם;
  • העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחֵלק ממנו (לרבות כל "קרוב" כהגדרתו בסעיף 76(ד) לפקודה);
  • פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה (אם חֵלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות, יש לזקוֹף שווי מלא על כל הפעילות);
  • לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על-ידי המעסיק;
  • הפעילות נערכת בישראל;
  • מטרת הפעילת הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים;
  • הפעילות חייבת לכלוֹל הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

עוד צוין בהנחיה, כי על המעסיק לשמור מסמכים לקיום הכְּללים האמורים; כי על העלויות בהן עמד המעסיק להיות סבירוֹת ביחס לפעילות ומטרתה ולעניין זה עלויות העומדות בהוראות תכ"מ (נכון להיום – 400 ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח ליום לפעילות הכוללת לינה) הינן עלויות סבירות.

לבסוף, צוין בהנחה, כי בכל מקרה שאינו עומד בכללים האמורים יש לזקוף שווי הטבה.