לוגו אלכס שפירא ושות׳

רישום זמני כ"עוסק" עד להכרעה בערעור

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין סקייטק הנדסה ובניה בע"מ.
המשיב, מנהל מע"מ חדרה, סירב לרשום את המערערת כ"עוסק" מכוח סמכותו לפי סעיף 60א לחוק מע"מ, וזאת בטענה כי למערערת אין עסק קבוע ומתמשך בישראל (כאמור באותו סעיף).
המערערת הגישה ערעור על החלטת המשיב ובמקביל להגשת ערעורה הגישה גם בקשה להורוֹת על רישומה הזמני כ"עוסק".
לטענת המערערת, משהוגש על-ידה ערעור על החלטת המשיב אשר סירב לרשום אותה כ"עוסק", חלה הוראת סעיף 64(ג) לחוק הקובעת כי הגשת ערעור תעכב את ביצועה על החלטת מנהל מע"מ, אלא אם החליט בית-המשפט אחרת; ומכאן, שעיכוב ביצועה של החלטת המשיב בעניינה משמעו כי יש להורוֹת למשיב לרשום אותה כ"עוסק" באופן זמני.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).