לוגו אלכס שפירא ושות׳

סגירת תיק עוסק פיקטיבי

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין א.ח. סנבריה לבניה ויזמות בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בהחלטת המשיב, מנהל מע"מ גוש דן, להורוֹת על סגירת תיק העוסק של המערערת מתוקף סמכותו הקבועה בסעיף 61 לחוק מע"מ. זאת, בטענה, כי רוב רובה של פעילות המערערת פיקטיבית וכי בבסיס חשבוניות המס שהיא מוציאה ומנכה, בהיקפים ניכרים של עשרות מליוני ש"ח, לא עומדות עסקאות אמיתיות.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופטת סרוסי קבעה, כי המערערת לא השכילה לשכנע כי היא מקיימת פעילות עסקית אקטיבית, נמשכת ושיטתית, העונה להגדרת המונח "עוסק" שבסעיף 1 לחוק מע"מ.
עוד קבעה השופטת סרוסי, כי התשתית הראייתית שהונחה בפניה מעלה חשש סביר כי המערערת לא מקיימת פעילות אמיתית וכי היא משתמשת בתיק העוסק שלה ליצוֹר ביצוע פעילות פיקטיבית.
בהתאם, קבעה השופטת סרוסי, כי צדק המשיב בהחלטתו לבטל את רישומה כ"עוסק" בהתאם לסמכות המוקנית לו בסעיף 61 לחוק מע"מ.