לוגו אלכס שפירא ושות׳

העברת הדיווח על רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית לדיווח המפורט

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות מול ציבור העוסקים והמיַיצגים ובהתחשב בעובדה שחֵלק גדול מהעוסקים מדַווחים במסגרת הדיווח המפורט למע"מ, נקבעו כללים חדשים אשר יאפשרו למדַווחים במסגרת הדיווח המפורט, שיעמדו בתנאים שייקבעו, לדַווח על מכירות ורכישות מהרשות הפלסטינית במסגרת הדיווח המפורט.