לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזרים מקצועיים חדשים

רשות המסים פרסמה שלושה חוזרים מקצועיים:
  • חוזר מס הכנסה 1/2018 (קישור לחוזר) העוסק בחלוקת דיבידנד שאינה מקיימת את מבחן הרווח כאמור בסעיף 303 לחוק החברות.
  • חוזר מס הכנסה 2/2018 (קישור לחוזר) שעניינו ברכישה עצמית של מניות.
  • חוזר מס הכנסה 3/2018 (קישור לחוזר) העוסק במיזוג משולש הפכי.