לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי השקעות בקרן נאמנות חייבת בידי יחיד תושב ישראל

הפטור ממס על רווח הון בפדיון יחידות בקרן נאמנוּת חייבת 

רווח-הון מפדיון יחידה בקרן נאמנות חייבת בידי יחיד תושב-ישראל פטוּר ממס. 

מיסוי חלוקת רווחים בקרן נאמנוּת חייבת 

רווחים שמחלק מנהל קרן נאמנות חייבת לבעל יחידה שהוא יחיד תושב ישראל פטוּרים ממס. זאת, בתנאי שהרווחים אינם מהווים הכנסה עסקית בידי היחיד 

כללי קיזוז הפסדים שמקורם בפדיון יחידות בקרן נאמנוּת חייבת

הפסד מפדיון יחידה בקרן נאמנות חייבת בידי יחיד תושב ישראל אינו מותר בקיזוז.

לדיון מקיף בנושא מיסוי קרנות נאמנות, ראו פרק 11 בספרנו מיסוי שוק ההון.