לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי בנושא מע"מ על שירותי הובלה ושילוח

פורסמה החלטת מיסוי 4973/18 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלת הזכאות למע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(11) לחוק מע"מ, שעניינו בהובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה.

ההחלטה מַבחינה בין מתן שירותי הובלה בקשר לייבוא טובין (תוך התייחסות להובלה מחו"ל עד לחצרי הלקוח בישראל ולהובלה מחו"ל עד לנמל הייבוא בישראל) לבין מתן שירותי הובלה בקשר לייצוא טובין (תוך התייחסות להתקשרות הכוללת שירותי הובלה שתחילתם בחצרי היצואן בישראל ולהתקשרות שאינה כוללת שירותי הובלה כאמור ושירותים אלה ניתנים במסגרת התקשרות נפרדת עם מוביל מקומי).