לוגו אלכס שפירא ושות׳

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין לון-אורן אריזות (2005) בע"מ.
עניינו של הערעור בשומת מס תשומות שהוציא המשיב (מנהל מע"מ ת"א 2) למערערת בגדרהּ שלל המשיב את ניכוי מס התשומות בחשבוניות מס שהוציאו למערערת ארבע חברות, וזאת בטענה שחשבוניות אלו לא שיקפו עסקאות אמת בין הצדדים הנכונים והאמיתיים של העִסקה; ושהמערערת לא נקטה בכל האמצעים הסבירים על-מנת לאמֵת את המסמכים הנחזים לחשבוניות.
המערערת, מצדה, טענה כי מס התשומות הכלול בחשבוניות האמורות נוכה כדין.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת י' סרוסי, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).