לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי חדשה בנושא רכישת דירת נופש והעמדתה לחברת ניהול מלונאית

פורסמה החלטת מיסוי 9032/17 (קישור להחלטההעוסקת ברכישת דירת נופש בידי נאמן (תושב ישראל) עבוּר נהנה (תושב-חוץ) והעמדתה להשכרה מלונאית באמצעות חברת ניהול מלונאית.

נקבע, כי העמדת הדירה להשכרה אינה עולה לכדי פעילות עסקית המאפשרת רישום הנאמן או בעל הדירה כ"עוסק" לפי סעיף 52 לחוק מע"מ.
עוד נקבע, כי העמדת הדירה לרשות חברת הניהול המלונאית, לשם השכרתה, הינה בבחינת "עסקת אקראי" במקרקעין 
(כהגדרתה בסעיף 1 לחוק) וחובת תשלום המס תחול על חברת הניהול המלונאית (בהתאם לתקנה 6ב לתקנות מע"מ)