לוגו אלכס שפירא ושות׳

הארכת מועד שידור והגשת הדוחות השנתיים לנישומים מיוצגים

פורסמה הודעתו (קישור להודעה) של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שרות לקוחות ברשות המסים לפיה לבקשת לשכת רואי חשבון ולשכת יועצי המס, החליט מנהל הרשות, מר משה אשר, להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים לנישומים מיוצגים, אשר הייתה להם אורכה מאושרת עד 30.9.2017, עד ליום ראשון 5.11.2017. זאת, בתנאי שהדוחות ישודרו ויוגשו עד למועד האמור בשעות קבלת הקהל המקובלות.
בהתאם להודעה, לא יוטל עיצום כספי על דוחות שיוגשו כאמור.
עוד צוין בהודעה, כי אין באמור בה כדי לשנות את הֶסדר האורכות למיַיצגים אשר ימשיך לחול על מיַיצגים שעמדו במכסות ההגשה שנקבעו לחברות וליחידים.