לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק – מסלול הטבות חדש להשכרת דירות

פורסמה הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז–2017 (קישור להצעה).

במסגרת ההצעה מוצע לקבוֹע מסלול הטבות חדשות להשכרת דירות במסגרת פרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון, שבו תינתנה הטבות מס גבוהות יותר מאלו הניתנות כיום בתנאים מחמירים יותר, וזאת ללא צורך בקבלת אישור מראש של מינהלת הרשות להשקעות או של גורם מינהלי אחר.
ההטבות לפי המסלול החדשות תוענקנה לחברה בלבד, וזאת בְּשל השכרת מחצית מדירות המגורים בבניין מגורים חדש, כך שככל שהנכס יוצע לשכירות לתקופה ארוכה יותר הטבת המס שתתקבל תהיה גדולה יותר.
כמו-כן, מוצע להפחית את מס הרכישה על הקרקע שעליה נבנה הבניין להשכרה לשיעור של 0.5%, וזאת אם מתקיימים לגבי התנאים שנוגעים להשכרת דירות לתקופה של 15 שנים לפחות.
מסלול ההטבות הקיים ימשיך לחול רק לגבי בניינים להשכרה שהוגשה לגביהם בקשה לאישור תוכנית עד ליום תחילתו של התיקון המוצע.