לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם הקוד האתי של רשות המסים

פורסם הקוד האתי של רשות המסים (קישור), המהווה את "תעודת הזהות הערכית" של הרשות.
הקוד מאגד בתוכו 6 ערכי ליבה, בהם מפורטים כללי התנהגות המהווים מצפן להתנהגות ערכית ראויה לעובדים ומנהלים ברשות המסים.