לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים שביצעו Relocation

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי (קישור להחלטה) בנושא מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה מסוג Restricted Stock Units שהוקצו במסלול 102 הוני לעובדים ונושאי משרה בחברה תושבת ישראל אשר מניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק ובחברות בנות של חברה זו.
ההחלטה מַבחינה בין העובדים שביצעו Relocaion מישראל ועברו לעבוד בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל לבין העובדים שקיבלו את האופציות כאשר עבדו מחוץ לישראל בחברות הקבוצה שאינן תושבות ישראל ושבו לישראל.