לוגו אלכס שפירא ושות׳

מדריך דע זכויותיך וחובותיך 2016; מסירת מידע על נתוני שכר (טופס 106)

דע זכויותיך וחובותיך 2016
רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2016 (קישור למדריך).
 
מסירת מידע על נתוני שכר (טופס 106)
פורסמה הודעתו (קישור להודעה) של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, לפיה הורחבה האפשרות למיַיצגים המקושרים למחשב שע"מ לצְפּות בנתוני השכר (טופסי 106) של לקוחותיהם ובני-זוגם, וזאת ביחס לכלל הלקוחות המיוצגים.
בנוסף, המיַיצג יוכל לקבל מידע גם על ההכנסות ממשכורת של בן-הזוג, בכפוף לכך שהמיַיצג יאשר בגוף השאילתא (שאילתה 4601) כי יש בידיו ייפוי כוח מבן-הזוג.