לוגו אלכס שפירא ושות׳

רכישת דירה בידי בני-זוג כאשר לבת-הזוג דירה נוספת מלפני הנישואין

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין ורד ואילן קויתי.
עניינו של הערר בשאלת זכאותו של העורר מס' 1, אילן קויתי, לשלם מס רכישה בגין דירה שרכשו הוא ואשתו, העוררת מס' 2, ורד קויתי, כ"דירה יחידה" על-פי מדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" כאמור. זאת, במצב דברים עובדתי לפיו טרם נישואיהם קיבלה העוררת במתנה דירת מגורים אחרת.
ועדת-הערר – מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין, בהסכמת חברי הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגליות ועו"ד ד' שמואלביץ (אך ראו דעתו החולקת של מרגליות ביחס לפסיקת הוצאות למשיב וכן את נימוקיו לדחיית הערר) – דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).