לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה חמש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ:
  • החלטת מיסוי 5396/17 (קישור להחלטה) שעניינה בחבות במע"מ וקיזוז מס תשומות בקשר לקבלת שירותים מתושב-חוץ באמצעות קבלני-משנה ישראליים;
  • החלטת מיסוי 5289/17 (קישור להחלטה) העוסקת בחבות במע"מ במכירת ספרים משומשים בידי עוסק מורשה שרוכש את הספרים מאנשים פרטיים;
  • החלטת מיסוי 7593/17 (קישור להחלטה) שעניינה במתן אישור לחברה הנותנת שירותים לציבור רחב מאוד של לקוחות לשלוח הודעות זיכוי שלא באמצעות דואר רשום כמתחייב מתקנות ניהול פנקסי חשבונות;
  • החלטת מיסוי 5528/17 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה האם המחאת זכויות בשיק שחוּלל על-ידי לקוחות של בתי עסק לחברה שעיסוקה בגביית שיקים כאמור מהווה בגֶדר "עסקה" לעניין חוק מע"מ;
  • החלטת מיסוי 7854/17 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלה האם מכירת סברס חייבת במע"מ בשיעור אפס כאמור בסעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ.