לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק בנושא מע"מ (עסקת אקראי, ביטול איחוד עוסקים)

פורסמה הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז–2017 (קישור להצעה).
בגדרה של ההצעה מוצע להוסיף להגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ – הכוללת (בפסקה 1 שבה) מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי – מכירת מקרקעין שהיא בעלת אופי מסחרי.
עוד מוצע לבטל את סעיף 56 לחוק מע"מ המאפשר איחוד עוסקים (כמו גם את סעיף 71א לחוק הקובע חובת הגשת דוח מסכם ואת כל ההפניות לסעיפים אלה המצויות בסעיפים שונים בחוק). זאת, בתחולה, ככלל, מיום 1.1.2018.