לוגו אלכס שפירא ושות׳

שינוי במועדי הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין

כזכור, במקביל לחוק, פורסם חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק התכנית הכלכלית"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, מספר תיקונים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיפים 51 ו-52 לחוק (המהווים את תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין), ע' 211–212).
 
במסגרת תיקונים אלה נקבע, בין היתר, כי המועד להגשת הצהרה על מכירת/זכות במקרקעין ועל פעולה באיגוד מקרקעין יקוצר מ-40 יום ממועד המכירה/רכישה/פעולה ל-30 יום.
זאת, בתוקף מיום 1.1.2017.