לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול עסקת קומבינציה לעניין חוק מיסוי מקרקעין

 
פורסם פסק-הדין בעניין פרימו ואח' (קישור לפסק-הדין).
 
 
עניינו של פסק-הדין בשאלה האם ביטול עסקת קומבינציה על-פי פסק בורר דינו להיחשב גם כביטול עִסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין (כטענת העוררים), או שמא מדובר במכר חוזר (כטענת המשיב).
 
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי חבר הוועדה רו"ח צ' פרידמן (בהסכמת יו"ר הוועדה השופט ה' קירש וחבר הוועדה רו"ח נ' הכהן), קיבלה את הערר בחלקו.
רו"ח פרידמן סָקר את פסקי-הדין שדנו בתנאים לביטול עִסקה על-פי הוראות סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין ובכלל זאת בהלכת עידית זמר (ע"א 304/85) וקבע, כי במקרה דנא המצב לא חזר לקדמותו בעקבות פסק הבורר ולכן לא מתקיימים תנאיו של סעיף 102.
עם זאת, רו"ח פרידמן הוסיף וקבע, כי אין מדובר ב"מכר חוזר" אלא ב"עסקת המשך".