לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק לביטול ועדות ערר מס שבח

פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 89), התשע"ז–2016 ("הצעת-החוק") (קישור להצעת-החוק).
 
בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לשנות את הֶרכבה של ועדת-הערר שלפי חוק מיסוי מקרקעין מהרכב של שלושה חברים (שהם שופט – יו"ר הוועדה, ושני חברים שאחד מהם לפחות הוא נציג ציבור) לדן יחיד שהוא שופט בית-המשפט מחוזי. זאת, בדומה לערעורי מס לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ.
עוד מוצע בהצעת-החוק לבצע מספר תיקונים משלימים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין שעניינן בערעור כאמור.
 
נזכיר, כי הצעת חוק דומה (הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 73) (בית דין לעררים), התשע"ב–2012) עברה קריאה ראשונה במהלך כהונתה של הכנסת ה-18, ובמהלך כהונתה של הכנסת ה-19 הוחל עליה דין רציפוּת (לפי חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג–1993), אך הליך החקיקה שלהּ לא התקדם.