לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי במע"מ; ניכוי מס תשומות ברכישת נחלה חקלאית

פסק-הדין בעניין אלול
עניינו של פסק-הדין בערעור שהוגש על-ידי המערערים בגין החלטת המשיב, מנהל מע"מ חיפה, שלא להתיר להם בקיזוז את מס התשומות ששילמו בְּשל רכישת נחלה בכפר חסידים.
זאת, לאחַר שהמחלוקת הוחזרה פעמיים לשלב ההשגה (דהיינו, הערעור דנן הינו השלישי במספר באותו עניין) ותוך שהמערערים זנחו את הטענה המקורית עליה התבססו את פתחו את תיק העוסק בדבר הקמת משק חקלאי וביקשו להתבסס על טענה אחרת לחלוטין לפיה לא רק שאין מדובר בעסק של משק חקלאי אלא אפילו בעסק אין מדובר אלא בהשכרת הנכס, לרבות לצורך חוות סוסים.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
החלטות מיסוי חדשות
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ:
  • החלטת מיסוי 5597/16 (קישור להחלטה) לפיה פיצוי כספי שקיבל עוסק המגדל צאן למטרות מסחריות בְּשל השמדת עדר שנתקף במחלה קשה, וזאת על-פי הוראת משרד החקלאות, אינו נחשב ל"עסקה" כמשמעותה בחוק מע"מ ואף לא לתרומה/תמיכה/סיוע לפי סעיף 12 לחוק, ובהתאם לא יחויב במס (ומנגד, לאור הוראות סעיף 41 לחוק, העוסק לא יהיה זכאי לקזז מס תשומות בשְּל הוצאות שהוציא לצורך קבלת הפיצוי, כגון: ייעוץ משפטי);
  • החלטת מיסוי 4353/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת תחולת הוראות סעיף 20א לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו–1985 – הקובעות, בין היתר, כי הובלת טובין לאילת יחול מע"מ בשיעור אפס בתנאי שהובלה תינתן בידי עוסק שאינו תושב איזור אילת לעוסק תושב איזור אילת לצורך עִסקו באיזור אילת – על חברה שאינה עוסק תושב איזור אילת המוֹכרת טובין באיזור אילת באמצעות עוסקים אחרים אשר מקום עִסקם באיזור אילת והינם תושבי איזור אילת.