לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ:
  • החלטת מיסוי 4329/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה, האם שירותים הכוללים פריקת סחורה מאניה העוגנת בנמל בישראל והטענת אותה סחורה על משאיות המסיעות את הסחורה למַעבר הגבול עם ירדן לשם מסירתה ליבואן ירדני בירדן (שירותי ניטול), כשבקשר לפעילות זו מוצא רשימון מסוג 03 (שִטעוּן), חייבים במע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(6) או 30(א)(11א) לחוק מע"מ;
  • החלטת מיסוי 2937/16 (קישור להחלטה) שעניינה בניכוי מס תשומות הכלוּל בחשבוניות מס שקיבלה חברה העוסקת במתן שירותי בנייה מחברת הסעות המסיעה את עובדי החברה המתגוררים בשטחי הרשות הפלשתינית;
  • החלטת מיסוי 7215/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת החבות במע"מ בגין שירותים שקיבלה חברה תושבת ישראל הרשומה כעוסק מורשה מבנק השקעות זר ומחברת נאמנות זרה בקשר למכירת מניות החברה לרוכש תושב-חוץ, וזאת לאור הוראות סעיף 15(א) לחוק מע"מ ותקנה 6ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו–1976.
  • החלטת מיסוי 6369/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת החבות במע"מ של חברת ליסינג בגין תקבולים שמתקבלים על-ידה במקרה של אבדן מוחלט או גניבה של כלי הרכב.
    * ראו לעניין זה את פסק-הדין בעניין איי.די.איי (רת"ק 4832-12-12) ואת מבזקנו מיום 26.6.2016 בעניין זה (קישור למבזק).