לוגו אלכס שפירא ושות׳

חבות במע"מ בייבוא ומכירת חמאה

פורסם פסק-הדין בעניין פ.נ. אטאס בע"מ.
 
עניינו של פסק-הדין בשאלה האם המערערת, חברה פרטית העוסקת בייבוא ושיווק של גלידות ומוצרי מזון, היא הבעלים של משלוח של כ-216 טון חמאה או שמא חברה רוסית שעִמה התקשרה המערערת בהסכם היא הבעלים ומכירת החמאה על-ידי המערערת נעשתה כשירות תיווך עבוּר חברה זו.
שאלה זו התעוררה בעקבות שומת עסקאות שהוציא המשיב, מנהל מע"מ חיפה, למערערת, בגדרהּ קבע, כי הוצאות שונות שהוצאו על-ידי המערערת לצורך מכירת החמאה מהוות חלק מהשירות שסיפקה לרוכשת, ועל-כן, ולאור הוראות סעיף 7 לחוק מע"מ (הקובע, כי חלק ממחירה של עסקה כולל גם החזר הוצאות), יש לחיֵיב את המערערת במע"מ בגין ההוצאות שהוצאו על-ידה במכירת החמאה.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופטת א' וינשטיין, קיבל את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופטת וינשטיין קבעה, כי מצב הדברים העובדתי כמות שעולה מן הראיות שהובאו בפניה (ובכלל זאת דו"חותיה הכספיים של המערערת), הוא כי המערערת עשתה עסקת "גב אל גב" של רכישת חמאה מהספק ומכירתה לחברה הרוסית תוך עשיית רווח מהפער בין מחיר הרכישה לבין מחיר המכירה (וראו ניתוחה של השופטת וינשטיין בסעיפים 43–44 לפסק-הדין ביחס להבדל בין תיווך קלאסי לבין עסקת "גב אל גב"); וכי בכל בקשור והמתייחס למכירת החמאה בישראל פעלה המערערת כבעלים של החמאה ולא כמספקת שירותי מכירה לחברה הרוסית.
בהתאם, קבעה השופטת וינשטיין כי שומת העסקאות שהוציא המשיב למערערת תבוטל.