לוגו אלכס שפירא ושות׳

שכ"ט לעורך-הדין של הקבלן – האם חייב במס רכישה?

במבזק מיום 11.7.2016 התייחסנו לשאלה, האם לצורך חישוב "שווי המכירה" ולעניין מס הרכישה, יש לראוֹת בתשלום המשלם אדם המתקשר עם קבלן בעסקה לרכישת דירה בְּשל שכר-טרחת עורכי-דינו של הקבלן בגין רישום זכויות הרוכש בדירה – כחלק מהתמורה המשולמת עבוּר הדירה, או שמא אין לגְבות מס רכישה בגין תשלום זה מאחַר שאין לראותו כחלק אינטגרלי מהתמורה שמשלם הרוכש עבוּר הדירה.
באותו מבזק דיווחנו אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין עג'מי ואח' (קישור לפסק-הדין), שם דחה בית-המשפט (השופט ד"ר ש' בורנשטין) את התביעות שהגישו בעניין זה סלים שלמה עג'מי ובני-הזוג עופר וסמדר בט לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ולבית-המשפט המחוזי בחיפה (הדיון בתביעה זו הועבר לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד), ואת הבקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות.
 
בהקשר זה, נבקש לעדכנכם אודות פרסום פסק-הדין של בית-המשפט העליון בסוגיה זו (ע"א 4140/15).
בית-המשפט העליון (מפי המשנה לנשיאה השופט א' רובינשטיין והשופטות א' חיות וע' ברון) קבע, כי מקום שמדובר ברכישת דירה מקבלן והקבלן מחויב בדין או לפי החוזה בין הצדדים לרשום את הדירה הנרכשת באמצעות עורך דינו, שכר-הטרחה הוא חלק אינטגרלי משווי הדירה; כך שברי, כי "חבילת העִסקה" ו"צירוף כל התמורות" – כשלעניין זה אין נפקא מינה אם התשלום משולם לקבלן או לעורך-הדין במישרין – כוללים את הליך הרישום באמצעות עורך-הדין, לרבות לעניין מס רכישה.
עם זאת, בית-המשפט העליון הוסיף וקבע, כי אין בכך לומר כי שירותים משפטיים אחרים, שאינם במובהק וכל עיקר חלק מחיובי הקבלן בעסקה, שעשוי עורך-הדין למלא, ככל שהדבר נוגע להיבט המס, יהיו אף הם חלק משווי הרכישה; וכי העניין תלוי נסיבות וחזקה על שלטונות המס שינהגו בהגינות ולא יכרכו לצרכי מס מה שאינו טעון כריכה.