לוגו אלכס שפירא ושות׳

תשלום בגין נזק טוטאל לוס לרכב – האם חייב במע"מ?

פורסם פסק-הדין בעניין תשעה מיליון – איי די איי חברה לביטוח בע"מ ("החברה").
 
עניינו של פסק-הדין בערעור של החברה (לאחַר שהוסכם בין הצדדים כי בקשת רשות הערעור שהגישה החברה תידון כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור) על פסק-דינו של בית-המשפט לתביעות קטנות ברמלה, במסגרתו התקבלה תביעה שהגיש המשיב 1 ("החוכר") כנגד החברה וכנגד המשיב 2, חב' ליסינג שלמה כאל ("חברת הליסינג") ונפסק כי על החברה לשלם לחוכר סך של כ-10,000 ש"ח בגין סכום המע"מ הכלוּל בחשבונית שהוציאה חברת הליסינג לחוכר בעקבות אירוע בו הרכב שהוחכר לחוכר על-ידי חברת הליסינג ניזוק בתאונה ונקבע על-ידי השמאי כ"אובדן מוחלט". כתוצאה מכך, ולאור הסכם החכירה, ראו את החוכר כאילו הִקדים את מימוש האופציה לרכישת הרכב לחודש בו אירע האבדן המוחלט והוא חויב ביתרת דמי החכירה החודשיים ובתשלום עבוּר מימוש האופציה כאמור.
לטענת החברה, לא היה מקום לחייבהּ בתשלום האמור, שכּן המדובר באירוע נזיקי וככזה אינו חייב במע"מ.
היות שמדובר בסוגיה עקרונית, התבקשה עמדת רשות המיסים בסוגיה וזו גרסה, כי אין מדובר בפיצוי נזיקי, וממילא התשלום חייב במע"מ.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
בראשית הדברים, ניתח השופט ד"ר בורנשטין את שאלת החבות במע"מ בגין פיצוי נזיקי.
לאחר מכן, נדרש השופט ד"ר בורנשטין להסכם החכירה וקבע, כי הסכם זה משַקף את המהות הכלכלית האמיתית של העִסקה וכי חברת הביטוח אינו צד לו, כך שיש לפרשו על-פי אומד דעתם של חברת הליסינג והחוכר בלבד.
השופט ד"ר בורנשטין קבע, כי במקרה דנא אין מדובר בפיצוי נזיקי, אלא בתשלום תמורה במסגרת עסקה רצונית בין חברת הליסינג והחוכר; וכי העובדה שתשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי ביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בו ביטח החוכר את הרכב, אינה משנה את אופיָה של התמורה.
לאור כל האמור, קבע השופט ד"ר בורנשטין, כי צדק בית-המשפט קמא עת קבע שהמדובר בתשלום שמשלמת חברת הביטוח לחוכר, בעל הפוליסה, על-פי חוזה הביטוח; כי למרות שכספי הביטוח משולמים ישירות לחברת הליסינג, אין מדובר בתשלום פיצוי נזיקי לחברת הליסינג, אלא בתמורה שמשלם החוכר לחברת הליסינג במסגרת "עסקה" על-פי האמור בחוזה החכירה; וכי תמורה זו חייבת במע"מ ולפיכך כדין הוציאה חברת הליסינג לחוכר חשבונית מס בתוספת מע"מ.
לבסוף, נדרש השופט ד"ר בורנשטין לטענת החברה כי במסמך שהוצא על-ידי רשות המיסים בשנת 2008 בעניין חברת ליסינג אחרת (חברת איילון), הובעה עמדה מנוגדת לזו שהביעה הרשות בהליך זה: לדבריו, ספק אם הפרשנות שהוצעה שם על-ידי הרשות לפיה המדובר היה בפיצוי נזיקי ששולם לחברת הליסינג מכוח חוזה ביטוח שערכה היא עצמה היא אכן הפרשנות הנכונה; ובכל מקרה, אין הרשות מנוּעה לחזור בה ולתקן את אותה החלטה שגויה.