לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא מע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא מע"מ (קישור להחלטה).
עניינה של החלטה זו ברופא המעניק שירותים רפואיים לתיירים המגיעים לישראל. השירותים ניתנים גם בבתי חולים וגם במרפאות רפואיות והם כוללים ביצוע ניתוחים, מתן ייעוץ ופעולות רפואיות אחרות, הכל הן במהלך האשפוז של התייר ולאחַר שחרורו מהאשפוז.
לעיתים, ההתקשרות של רופא עם התיירים נעשית באמצעות סוכנות תיירות רפואית ("הסוכנות"), כאשר בפועל מקבל השירות הרפואי הינו התייר. ואילו במקרים האחרים, התיירים פונים ישירות לרופא ומתקשרים עִמו לצורך קבלת השירותים.
החיוב עבוּר השירותים מתבצע כדלקמן: הרופא מחיֵיב את התייר באופן נפרד עבוּר השירותים שהוא מעניק לתייר אגב האשפוז ובמקביל בית החולים מחיֵיב את התייר עבוּר השירותים שבית החולים העניק לתייר אגב האשפוז. ואילו כאשר ההתקשרות של הרופא עם התייר נעשית דרך הסוכנות, היא זו שמשלמת לרופא עבוּר השירותים וגובה את מחירם מהתייר.
 
במסגרת ההחלטה נדחתה הבקשה לאשר מע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8)(ז) לחוק מע"מ על מלוא התמורות שמקבל הרופא מהתייר בגין השירותים שקיבל, דהיינו הן מהתמורה שהועברה לו ישירות מהתייר והן מהתמורה ששולמה באמצעות הסוכנות.
 
בהקשר זה, ראו גם החלטת מיסוי 4358/16 (קישור להחלטהוהחלטת מיסוי 6385/15 (קישור להחלטה).