לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות במע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 9158/16 (קישור להחלטה) שעניינה באי-חבות במס שכר בגין עובדים של רשות מקומית (מלכ"ר) המושאלים לתאגיד מים וביוב (עוסק);
  • החלטת מיסוי 5823/16 (קישור להחלטה) שעניינה באישור רשימון ייבוא כ"מסמך אחר" כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ.