לוגו אלכס שפירא ושות׳

עצימת עיניים ביחס לחשבוניות פיקטיביות

פסק-הדין בעניין חץ המזרח להנדסה בע"מ (קישור לפסק-הדין)
עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטתו של המשיב, מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה, לחַייב את המערערת בכפל-מס בגין קבלת חשבוניות מס שלא כדין ובקנס בגין אי-ניהול ספרים כדין, לאחַר שפסל את ספריה.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, דחה את הערעור תוך שהוא קובע, כי המשיב עמד בנטל להראות כי המערערת "עצמה את עיניה", אם לא למעלה מכך, באשר לחשבוניות שהוצאו שלא כדין.