לוגו אלכס שפירא ושות׳

מימוש ערבות שניתנה בעסקת קומבינציה – האם אירוע מע"מ?

לאחרונה פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אינבסטלום הולדינגס בע"מ (קישור לפסק-הדין).
הגם שעניינו של פסק-הדין בתביעה אזרחית ראינו לנכון לעדכנכם לגביו, שכּן בגדרו של פסק-הדין נכלל דיון מעניין בשאלת סיוּוגו של מימוש ערבות בנקאית (שניתנה במסגרת עסקת קומבינציה) כעסקה במקרקעין החייבת במע"מ.