לוגו אלכס שפירא ושות׳

חובת ניכוי מס במקור בתשלום דיבידנד שמקורו במניות נסחרות

חברה תושבת ישראל שמניותיה נסחרות בבורסה המשלמת דיבידנד ליחיד תנכה מס במקור בשיעור 25% (כאשר מקור הדיבידנד ברווחי מפעל מאושר, שיעור המס שינוכה במקור הינו בהתאם לשיעורי המס הקבועים בחוק עידוד השקעות הון).

מהו שיעור המס שיש לנַכּות במקור אם מדובר בדיבידנד שמקורו במניות נסחרות של חברה תושבת-חוץ? במקרה זה נקבע, כי מי שמקבל מאותה חברה דיבידנד בשביל תושב-ישראל או לזכותו (למשל: הבנק שבוֹ מתנהל חשבון ניירות-הערך של המשקיע) ינכה מס במקור בשיעור 25%.

לדיון מקיף בנושא זה, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.