לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 3314/16 (קישור להחלטה) שעניינה בחברה המפעילה מיזם המקשר בין בעלי עסקים שהוציאו חשבוניות מס בגין שירותים/מכירות שביצעו לבין צדדים שלישיים שמַלווים לבעלי העסקים את סכום החשבונית ואשר סוּוגה, במסגרת ההחלטה, כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ;
  • החלטת מיסוי 3721/16 (קישור להחלטה) שעניינה בחשבוניות מס שהוציא קבלן-משנה לחברה שהתקשרה עם רשות מקומית בהסכם לפיו היא תבצע בעצמה או תישא במימון עבודות פיתוח של שטחי הציבור, וזאת חֵלף הוצאתו לרשות המקומית;
  • החלטת מיסוי 4358/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת זכאותה של חברה הרשומה כ"עוסק" לצורכי מע"מ והמעניקה שירותי תיווך ושירותים אחרים לתיירים המעוניינים לקבל שירותים רפואיים בישראל – לחוּב במע"מ בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8)(ז) לחוק מע"מ.*
  • * ראו גם החלטת מיסוי 6385/15 (קישור להחלטה) לה נדרשנו במבזק מיום 16.9.2015 (קישור למבזק).