לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט – ניכוי מס במקור בגין תשלום במסגרת בוררות

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בעניין זאב רום.
 
עניינה של ההחלטה בהמרצת פתיחה שהוגשה על-ידי זאב רום ("המבקש"), בגדרהּ התבקש בית-המשפט ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב להורוֹת על ניכוי מס במקור בשיעור 50% מסך של 12,000,000 דולר שחויב מיכאל צרנוי לשלם למבקש במסגרת פסק בוררות.
למרות דרישת המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 4) לקבל לידיו את פסק הבוררות, המבקש עמד על כך שמלוא פסק הבוררות לא ייחשף בפני המשיב אלא רק 19 מתוך 32 עמודים שאותם הסכים לחשוף רק במסגרת ההליך כאן.
המבקש אף הציע, כי סכום המס שאת ניכויו במקור דורש המשיב מהתקבול המגיע למבקש יופקד בקופת בית-המשפט וישמש רק לתשלום המס בו יהיה חייב המבקש על התקבול מכוח פסק הבוררות האמור.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הבקשה (קישור להחלטה)
השופט אלטוביה קבע, כי אין מקום לברר את טענות הצדדים ביחס לסוגיית הניכוי במקור במסגרת המרצת הפתיחה. שכּן, הפקודה מַתווה נתיב השגה וערעור ברור על שומת הניכויים או על שומת מקבל התשלום בעוד שקביעת גובה הניכוי במקור או שיעורו הוא הליך טרום שומתי הכפוף לדין המינהלי וביקורת מכוחו. עוד קבע השופט אלטוביה, כי לא הוכח שייגרם נזק למבקש כתוצאה מן הניכוי בשיעור שנקבע.
לבסוף, קבע השופט אלטוביה, כי הסכמת המבקש כי 50% מהתשלום יופקד בקופת בית-המשפט תומכת בדעה כי אין למבקש טעם של ממש בהקטנת הניכוי במקור שקבע המשיב.