לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט – ניכוי הוצאות בגין תשלום עמלות, ביגוד ומשכורות לילדים

פורסם פסק-הדין בעניין פרקו.
 
המערער משַמש כסוכן ביטוח ובדו"חותיו לשנות-המס שבערעור (2007–2010) ביקש לנַכּוֹת מהכנסותיו הוצאות בגין "עמלות ביטוח וייעוץ" ("העמלות") והוצאות בגין "שירותי משרד" אשר שולמו לחברת כסל בע"מ, שבבעלות אחיו של המערער ("כסל"). בנוסף, ביקש המערער לנַכּוֹת מהכנסותיו הוצאות בגין "שכר עבודה וביטוח לאומי" אשר שולמו לילדיו של המערער וכן הוצאות בגין "בגדי עבודה וניקוי יבש".
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, קיבל את הערעור בחלקו (קישור לפסק-הדין).
בכל הנוגע להוצאות הביגוד והניקוי היבש, דחה השופט ד"ר בורנשטין את הערעור, בקובעו, כי לא קיים בסיס משפטי להכרה בהוצאות אלו.
עוד קבע השופט ד"ר בורנשטין, כי המערער לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש בכל הנוגע לניכוי הוצאות המשכורות לילדיו ולניכוי התשלום בגין שירותי המשרד לכסל.
לעומת זאת, בכל הנוגע לעמלות ששולמו לכסל, קבע השופט ד"ר בורנשטין כי המערער עמד בנטל ההוכחה הנדרש, וזאת בשים לב לעדויות והמסמכים שהוצגו בפניו ובשים לב לכך שהוצאות מסוג זה הוכרו בשנות-מס קודמות והמשיב כלל לא בדק, וממילא אף לא הִבהיר, מה מקום מצא לשנות טעמו בהתייחס לשנות-המס שבערעור (וראו לעניין זה סעיפים 46–54 לפסק-הדין). עוד קבע השופט ד"ר בורשנטין, כי אין לקבל את טענתו החלופית של המשיב לפיה אין להתיר את ניכוי העמלות משום שלא ניכה בגינן מס במקור כך שחלות לגביהן הוראות סעיף 32א לפקודה (וראו לעניין זה סעיפים 55–64 לפסק-הדין).