לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון סכומים לגבי מיסוי מקרקעין

רשות המסים פרסמה את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2016 (קישור להוראה).
 
בגדרהּ של ההוראה מפורטים הסכומים המעודכנים לגבי חוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה ובכלל זאת מדרגות מס הרכישה ברכישת דירת מגורים, סכום תקרת הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים מזַכה יחידה ובמכירת שתי דירות מגורים מזַכות, סכום תקרת הפטוֹר ורצפת הפטוֹר במכירת דירת מגורים מזַכה מקום בו התמורה הושפעה מקיומן של זכויות לבנייה נוספת, גובה הקנס על אי-הגשת הצהרה או הודעה למנהל מיסוי מקרקעין וסכומים האגרות בעד פעולות ושירותים.