לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים, בראשות רו"ח (משפטן) גל גרינברג, פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
  • החלטת מיסוי 5739/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלת זכאותה של חברה המעניקה שירותי כוח אדם לבתי מלון הממוקמים באזור אילת לחוב במע"מ בשיעור אפס בגין שירותים אלה, וזאת לאור תקנה 20א(4) לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות מסים), התשמ"ו–1985;
  • החלטת מיסוי 3956/16 (קישור להחלטה) שעניינה בחבותה במע"מ של חברה שפיתחה אפליקציה למכשירים ניידים והמאפשרות למשתמשים בה לרכוֹש שירותים מספקים שונים;
  • החלטת מיסוי 6658/16 (קישור להחלטה) לפיה תקבולים בגין ויתור על מכסות חלב בעקבות החלטת הממשלה בנושא מהווים מכירה החייבת במע"מ;
  • החלטת מיסוי 7784/16 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה האם מכירת חצאי אבטיח ודלעת, אתרוגים וקנאביס רפואי חייבת במע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ.*
    * נזכיר כי במבזק מיום 30.12.2015 דיווחנו, בין היתר, אודות פרסומה של הוראת פרשנות 6/2015 (קישור להוראה) הכוללת  ניתוח של הוראות סעיף 30(א)(13) לחוק מע"מ ותקנה 8 לתקנות הקובעות חבות בשיעור אפס על מכירת פירות וירקות והתנאים המצטברים לחבות בשיעור אפס כאמור כמו גם ניתוח הסוגיות המשיקות הבאות: מכירת "דמן" (מכירת יבול עתידי), ייבוא פירות וירקות, מכירה באריזות, החבות בגין שירות משלוחים (של פירות וירקות) ומענקים בידי מי שעסקו מכירת פירות וירקות.